Vítejte na stránkách šermířského oddílu TJ Slavoje Litoměřice,

oddílu s více jak padesátiletou tradicí. Oddílu, ve kterém se šermuje vrcholově, ale také rekreačně. Oddílu, ve kterém vyžadujeme fair play...

číslo účtu Slavoje 5627251359/0800, variabilní symbol 24.

_____________________________________________________________________________________________________

Každý kdo má zájem o účast na srpnovém soustředění (která jest koneckonců povinná), nechť se co nedříve e-mailem přihlásí!!! Podrobnější informace již byly rozeslány (případně je najdete v sekci "soustředění"). Adresa pro ty, kdo by zapomněli: serm.litomerice@seznam.cz.

____________________________________s_o_u_s_t_ř_e_d_ě_n_í____________________________________________


Začal nám rok 2021! Tréninky sice prozatím obnoveny nejsou, avšak o to důrazněji apelujeme na všechny členy oddílu, aby sami pracovali na své šermířské přípravě. Během relativně krátké doby se mohou znovu naplno rozprouditi tréninky i turnaje, kde po vás bude opět vyžadováno maximální nasazení.

Jmenovitě jde o tuto přípravu:

1. Fyzička. Opravdu ji nepodceňujte!

 • Výklusy.
 • Protahovací cviky (alespoň ob den).
 • Lehká posilovací cvičení (s vlastním tělem).
 • Vhodná jsou i cvičení na rychlost a postřeh (příkladně starty či chytání padajícího předmětu,...), případně otužování a mnohá jiná.
2. Šermířské nohy. Střeh a pohyb.

 • I když se vám to třeba nezdá, odvyknete mu. Pro jej procvičujte (alespoň jednou týdně) a dbejte na správné provedení všech akcí.
 • Využijte volného času k cvičení pohybů, které jste dosud plně neovládli (fleš, radoppio, správné provedení patinanda...).
 • Máte-li možnost cvičení před zrcadlem, využijte jí. Zvláště pak se zbraní (víte dobře, co si nemáte viděti)!
3. Cit ve zbrani.

 • Máte-li možnost, berte zbraň do ruky tak často, jak to jen jde (nejlépe v rukavici). Nemáte-li tuto možnost, držte v ruce jakoukoli delší tyčku, jakožto náhražku zbraně.
 • Věnujte pozornost správnému pohybu zbraně i celé horní končetiny (jakož i zbytku těla!) při bodu.
 • Procvičujte ve vzduchu kryty (dbajíce na správné provádění) a malé kroužky hrotem. Co možná nejkratší dráha.
 • Máte-li možnost cvičení s terčem (i jakkoli improvizovaným) či jiným šermířem (v rodině), využívejte jí naplno. Dbejte zejména na dostatečný důraz v bodu (paže natažená, zbraň ohnutá).
4. Teorie!!! - Ano, musíte ji znáti!

 • Názvy jednotlivých poloh ruky/krytů (alespoň: kvarta, sixta, septima, oktáva) a jejich správné provedení s jistotou a bez zaváhání.
 • Názvy akcí (battuta x paráda, rimesa, riposta, protiútok, 1. a 2. intence,...).
 • Přemýšlejte nad šermem. Snažte se pokládati otázky jak na kterou situaci co možná nejefektivněji reagovati a odpovítejte si na ně.
 • Všem jest důrazně a vřele doporučena četba šermířské literatury. Nevíte-li, kde ji sehnati, neváhehte se optati. Kdo hledá, najde.
5. Chopte se jakékoli příležitosti k posílení svého bojového ducha. Šerm jest boj a tak jej i vnímejte.

6. Jakékoli vhodné cvičení, které vás jej napadne. Hlavně zůstaňte aktivní...každá procházka dobrá; podobně i fyzicky náročné domácí či zahradní práce...


V blízké době pro vás plánujeme připraviti na těchto stránkách záložku s detailnějśími popisy možných cvičení.


Chápu, že výśe uvedený seznam zní, věru, strašidelně. Nechci po vás, abyste cvičili vše poctivě denně - to by vás jen odradilo. Jedná se o jakýsi nástřel možných cvičebních aktivit, které vám pomohou udržeti se ve formě, v lepším případě se i zdokonaliti, a snáze se pak navrátiti do režimu tréninků a turnajů.

Zdraví vás ten, jenž vás teď tak zdeptal, váš věčně zamračený Jan Stehlík, jakož i celý šermířský oddíl litoměřického Slavoje.

Slovo závěrem: Děcka, cvičte!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na vědomost se dává, že po zdárném společném soustředění roku 2020, dohodly se oddíly Slavoj Litoměřice a Sokol Dejvice, že se i v novém roce uspořádá v Přimdě, za opětovné spolupráce obou oddílů. Posuďte sami, jak tam v srpnu byli všichni šťastni. 

Nechať jste tedy i vy všichni v roce 2021 stejně šťastni jako my na obrázku, vám přeje oddíl šermu Slavoj Litoměřice a jmenovitě pak vaše Strašidla! PF 2021

 


 


 
 

 

 

www.czechfencing.com/czech_html/calendar.php - Kalendář akcí

www.sermuj.cz/souteze_rozpisy_vysledky/rozpisy_pozvanky/kalendar-veteranskych-soutezi.html - Kalendář veteránských soutěží

www.czechfencing.cz - Aktuální žebříčky Českého šermířského svazu

www.okpb.cz/serm/ - Výsledky turnajů

 

OSTATNÍ ŠERMÍŘSKÉ SVAZY

www.slovak-fencing.sk/ - Slovenský šermířský svaz

www.fechten.org/ - Německý šermířský svaz

www.pzszerm.pl/ - Polský šermířský svaz

www.escrime-ffe.fr/ - Francouzský šermířský svaz

www.hunfencing.hu/ - Maďarský šermířský svaz

www.oefv.com/new/index.php - Rakouská šermířská federace

www.federscherma.it/ - Italská šermířská federace

www.rusfencing.ru/ - Ruská šermířská federace