Soustředění 2021

 
Platby již máte všichni vyřešeny. Skvěle! Kde to bude, rovněž již víte - opět pod hradem Přimdou. Kdy? I to už víte (koncem srpna).
Nyní už se můžete plně těšiti na nové soustředění, kde si po roce konečně zase zašermujete.
Čekají vás osvědčené tréninky, zahrnující téměř veškerý čas, výběhy do kopce, šerm, šerm a šerm, kolečka, školy, fleše přes lavičky a mnoho dalšího. Letos pro vás připravujeme i pár nových volnočasových aktivit, jako příkladně fleše do kopce, testy fyzické výkonnosti či třeba věštby, které obstará váš oblíbený trenér, dejvický Rumovník, jakož i programy na šermířských soustředěních doposud nevídané. Nechejte se překvapiti a ve vlastním zájmu vytrvejte až do samého konce!
Tak s chutí do toho! Věříme, že budou všichni tak šťastni jako minule.