UPOZORNĚNÍ NA CHOVÁNÍ V NOVÉ TĚLOCVIČNĚ

11.09.2013 21:59

 

DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ PRO VŠECHNY ČLENY ODDÍLU (S VÝJIMKOU NÁBORU) K CHOVÁNÍ V NOVÉ HALE!
V HALE A OKOLNÍCH PROSTORÁCH JE POVINNOSTÍ KAŽDÉHO ČLENA ZACHOVÁVAT POŘÁDEK A ČISTOTU!! ZACHOVÁVAT TĚLOCVIČNU V TAKOVÉM STAVU V JAKÉM JE. ZDA-LI SE PROKÁŽE U NĚKTERÉHO ČLENA ZANEDBÁNÍ TOHOTO PROHLÁŠENÍ, DOTYČNÝ BUDE PODMÍNEČNĚ PROPUŠTĚN Z ODDÍLU!!!!
ODDÍL NEBUDE BRÁT NA SVOU ČEST PROJEVY HULVÁTSTVÍ A NEVYCHOVANOSTI JEHO ČLENŮ VŮČI MAJETKU PRAKTICKÉ ŠKOLY, KTERÁ NÁM TAK VŘELE POSKYTLA ZBRUSU NOVÉ ZÁZEMÍ.
VAŽTE SI TOHO, JAKÉ MOŽNOSTI OD LETOŠNÍHO ROKU MÁME!!

DK