Stručná historie oddílu

31.10.2013 12:18

 

1. 6. 1960

byl z iniciativy MVDr. Zdeňka Sýkory v Litoměřicích založen oddíl šermu. 

Oddíl šermu byl v uskupení zvaném SVAZARM (svaz ve spolupráci s armádou). Tedy není překvapením, že v době vzniku oddílu se šermovalo puškou s bodákem. S touto zbraní se také členové oddílu zúčastňovali krajských přeborů, a to společně se šermíři ze Štětí, Terezína, Ústí nad Labem, Teplic, Mostu a Liberce.

Již v roce 1961 přechází odddíl šermu pod TJ Slavoj Litoměřice. Dochází k rozvoji oddílu. Do roku 1966 mají litoměřičtí závodníci první výsledky. Mezi významné členy patřili například  – Zdeněk Lexa, Rudolf Kohlert, Josef Trejbal, Milan Hospodář, Ladislav Nový, MVDr. Zdeněk Urbánek, M.Pejsar, Jiří Rožánek, Jana Čapková. V té době tréninky probíhaly v sále na Hrádku.

V roce 1970 se oddíl přestěhoval do tělocvičny Gymnázia Litoměřice, kde probíhaly tréninky až do června roku 2013. Od roku 1966 do 1976 docházelo k postupnému úbytku členů až na osm stálých členů. V roce 1976 jsou pod vedením Jiřího Suchého zavedeny pravidelné systematické nábory nábory nováčků a tím dochází k opětovnému vzestupu sportovní úrovně oddílu. V oddíle se objevují první talentovaní šermíři a to, Ota Kalina,Boris Jakubíček, Petr Špatenka a další. Díky postupnému rozvoji oddílu se od roku 1979 v Litoměřicích pořádají  celostání turnaje mládeže ve fleretu. K tomu oddíl využíval prostor výstaviště na Zahradě Čech. V osmdesátých letech minulého století mezi úspěšné dospělé závodníky patřili Rudolf Kohlert, Jiří Suchý , Zdeněk Sýkora ml. Jiří Junek, ale také Jiří Bodó a Štefan Balkó.