Členské příspěvky

16.09.2012 10:08

Pro členy oddílu šermu byly pro letošní sezonu určeny oddílové příspěvky 150,--Kč na jeden měsíc. Platby budou účtovány pololetně a to od září do prosince v hodotě 600,- Kč a za období leden až červen 900,- Kč.

Peníze budou vybírány na trénincích v hotovosti v době rozcvičky od 16:00 do 16:30 h.