systém členských příspěvků

20.01.2019 00:00

členské příspěvky za pololetí 2019 zaplattě do konce ledna 2019

        všichni aktivní členové zaplatí 1.150,-Kč.

        platbu odešlte na účet Slavoje Litoměřice, do zprávy pro příjemce zapiště jméno na období, na které platíte

 
např.:  Jan Vopršálek - příspěvky leden 2019

                            

1002149399 / 0800, variabilní symbol 24 (oddíl šermu).

  

 

Termíny změn v členství je třeba nahlásit : I. do konce září - II. do konce ledna - pro příslušné následující období